Utylizacja śmieci

Polska od 89 roku niezwykle się zmieniła acz nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jedną z najważniejszych odmian jakie były rezultatem przemian sprzed 25 lat jest moim sądem podniesienie ekologicznej świadomości, i to na wszystkich możliwych poziomach.

Zacząwszy od dużych, przemysłowych inwestycji ekologicznych (dla przykładu filtry ograniczające emisję szkodliwych gazów), poprzez projekty modernizacyjne skierowane do obywateli dużych miejscowości, (dla przykładu program subwencji modernizacji starej instalacji grzewczej na w wyższym stopniu ekologiczną).
Rzecz jasna same możliwości to trochę za mało, ponieważ konieczne jest jeszcze zaangażowanie w działania ekologiczne poszczególnych osób, co nie jest znowu bardzo skomplikowane. Starcza albowiem sortować odpady.

śmieci

Autor: Alan Stanton
Źródło: http://www.flickr.com

Niby prosta sprawa – wyrzucając coś do kosza jota zastanowienia. Makulatura (tutaj) do odpowiedniego pojemnika, tworzywo sztuczne do drugiego, nieczystości bio degradowalne w jeszcze inny kosz . Następnie na mocy umowy z gminą, nastąpi odbiór odpadów we wskazanych przez harmonogram dniach. I to cała rzecz z naszej strony.
Innym aspektem rozumowania ekologicznego jest troska o środowisko w toku remontów. Podobnie jak wyżej opisane zachowanie ekologiczne (zatem segregacja i odbiór śmieci z gospodarstwa domowego) są one normowane regulacjami prawnymi. Osoba realizująca remont jest zobowiązana w ciągu prac budowlanych oraz remontowych przechowywać a po ukończonej inwestycji odstawić odpady poremontowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Istnieją jednak odpady (strona tutaj) przemysłowe, które są o wiele bardziej problematyczne niż pustaki. W tychże wypadkach konieczna jest pomoc specjalistów.

Takim wypadkiem jest usuwanie azbestu. Podobnymi robotami winny zająć się wyspecjalizowane firmy dysponujące przeszkolonymi robotnikami a także odpowiednim do tego celu ekwipunkiem. Azbest jest materiałem używanym jeszcze nie tak dawno w szerokim zakresie w budownictwie oraz gospodarstwie domowym. Na nieszczęście badania wykazały jego rakotwórcze działanie na organizm człowieka. Konieczne przeto było nie jedynie zaprzestanie wytwórczości przedmiotów zawierający azbest ale również i jego fizyczne wyeliminowanie ze środowiska człowieka. Jest to tak ważki temat, iż inwestorzy mogą liczyć na subwencję z funduszy rządowych na jego usunięcie.