Rewolucja polityczna szansą dla tłumaczy przysięgłych

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1.05.2004 r. po wieloletnim procesie przygotowawczym, (od ustanowienia stosunków dyplomatycznych z Unią Europejską, po referendum akcesyjne), wywołało dużo zmian. Najbardziej zauważalne były one na rynku. Tu nie ma wątpliwości. Przemiany te, wszakże często powolne, miały też bardziej mniej widoczne strony. Akcesja wymusiła na biznesmenach jak też pracownikach zainteresowanie językami obcymi.

tłumacz

Autor: Jie Qi
Źródło: http://www.flickr.com

Aktualnie znajomość elementarna jednego a jeszcze lepiej dwu języków cudzych (w tym jednego zachodnioeuropejskiego) stała się normą. Jednym słowem, Rzeczpospolita Polska zaczęła pierwszy raz od 1945 wykorzystywać swoje usytuowanie dla własnych korzyści – .

Warto obejrzeć inne polecane www (https://www.laccery.com/pl-pl/bariery-drewniane.html), żeby zgłębić inne interesujące informacje na analogiczny temat. Nie zwlekaj zatem i kliknij ten link!

Dla młodych ludzi jest to sposobność na zdobycie perspektywicznego zawodu tłumacza przysięgłego. Mimo nawet dobrej znajomości języka w przedsiębiorstwie zajmującym się importem międzynarodowym czasami może zaistnieć nieodzowność zatrudnienia tłumacza przysięgłego. W obrocie gospodarczym potrzebne są częstokroć poświadczenia, iż dana umowa handlowa brzmi jednakowo w językach kontrahentów.

Takie poświadczenie jest również dowodem w sądzie w wypadku ewentualnych sporów wynikłych z realizacji umowy. Tłumacz przysięgły nie musi sam spisywać treści umowy w języku obcym lub tłumaczenia, wystarczy że potwierdzi zgodność obu tekstów i prawidłowość tłumaczenia. Akceptuje to przez przybicie pieczęci. Pieczęć okrągła zawiera takie oto dane: nazwisko i imię, język którego dotyczą uprawnienia tłumacza przysięgłego i lokalizację konkretnego tłumacza na oficjalnym wykazie tłumaczy konkretnego obcego języka.

Stawki za tłumaczenia podlegają konkurencji z ograniczeniem tłumaczeń realizowanych na rzecz prokuratury, sądu czy policji. W tych kazusach cennik ustalony jest z góry. Żeby być tłumaczem przysięgłym należy spełnić parę warunków. Co oczywiste, trzeba znać język polski, być obywatelem Polski lub jednego z państw Unii Europejskiej, nie można być karanym za rozmyślne przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Pretendent musi zdać egzamin przed komisją państwową, składa ślubowanie i zostaje przyjęty w poczet tłumaczy przysięgłych.

Nie ociągaj się – jeżeli masz ochotę otrzymać uzupełniające informacje na ten temat, bądź świadom tego, że bezpłatne wejście na ten link naprawdę nic nie będzie Cię kosztowało.

Przedstawione procedury mają zastosowanie jedynie w prawie polskim i tyczą się jedynie wypadków kiedy jednym z podmiotów postępowania jest podmiot polski.