Zagadnienie ochrony praw autorskich

Prawa autorskie dzieli się na dwa podstawowe rodzaje: prawo osobiste i majątkowe. Prawo osobiste jest niezbywalne, świadczy ono o faktycznym autorstwie dzieła. Prawo majątkowe jest z kolei prawem, które umożliwia czerpanie pieniędzy ze swojego dzieła.

Sprzeniewierzanie się temu prawu może się więc przejawiać na dwa sposoby: ktoś niezgodnie z rzeczywistością twierdzi że jest autorem dzieła, albo że ktoś uzyskuje korzyści z jego wykonywania czy odtwarzania. W obu sytuacjach człowiek, którego prawa są łamane może dochodzić należnego zadośćuczynienia od tego, kto te prawa narusza. Należy nadmienić, że ochronie podlega już sam pomysł na utwór, nawet gdy nie nie został zrealizowany. Dochodzenie praw w takiej sprawie bywa jednak bardzo trudne.

Podatki

Autor: http://www.sxc.hu
Źródło: http://www.sxc.hu

Jak się chronić?Najbardziej podstawowym sposobem ochrony własności intelektualnej jest zarejestrowanie tej działalności – w takim przypadku najłatwiej jest dowieść autorstwa utworu. Można to zrobić na drodze oficjalnej, czego przykładem jest rejestracja znaków towarowych, w sytuacji twórczości innego rodzaju, przykładowo utworu muzycznego, jego autorstwo można zarejestrować w określonej instytucji publicznej. Taka czynność przyniesie oprócz tego zyski z tytułu odtworzeń utworu. Instytucje zbiorowego zarządzania stają w obronie uprawnień twórców, poza tym zajmują się pobieraniem w imieniu autorów należnych im pieniędzy. W wypadku części dzieł, zwłaszcza naukowych taka ochrona nie jest wystarczająca.

Frapują Cię opisywane tutaj sprawy? Jeżeli tak, to kliknij dodatkowo ten link – są tutaj ważne informacje, które też Cię zainteresują.

W takich sytuacjach za ochronę praw odpowiada urząd patentowy znak towarowy także się rejestruje, lecz ten proces jest nieco mniej zawiły i nie wymaga tak szczegółowej dokumentacji.

Co jeśli prawo zostanie złamane?
Każdy przypadek naruszenia prawa autorskiego jest indywidualny i z tego powodu też zbiór praw o prawie autorskim jest aktem prawnym napisanym tak, by mógł być adaptowany do danego przypadku. Należy jednak pamiętać, że łamanie tego prawa nie jest ścigane z urzędu, każde tego rodzaju przestępstwo należy więc zgłaszać organom ścigania. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że łamie czyjeś prawa, widać to szczególnie na przykładzie sieci WWW. Prawa autorskie w internecie zdają się nie istnieć, a szczególnie narażone są tu wszelkie dzieła graficzne. Dlatego przed skorzystaniem z obrazu znalezionego w Internecie, warto sprawdzić z jakiej licencji korzysta jego autor.