Jak nowoczesny człowiek chroni się przed wypadkami?

Dzisiaj w sumie każda osoba mieszkająca w krajach rozwiniętych posiada dostęp do komputerów, internetu oraz sprzętu elektronicznego. Na sieci komputerowej opiera się funkcjonowanie wszystkich instytucji, sklepów i firm, w związku z tym jej awaria na pewno niosłaby ze sobą dość niemiłe rezultaty.

Skutki tornada

Autor: Department of Foreign Affairs and Trade
Źródło: http://www.flickr.com

Niestety, mimo zaawansowanej wiedzy, człowiek nadal nie ma szansy dokładnie przewidzieć różnego rodzaju katastrof naturalnych. Przyroda pozostaje nieokiełznana o czym daje przeważnie znać, przykładowo poprzez powodzie, trzęsienia ziemi lub tsunami. W takich sytuacjach infrastruktura teleinformatyczna często zostaje przerwana bądź poważnie uszkodzona. Rzecz jasna, służby publiczne doskonale zdają sobie sprawę z tego rodzaju niebezpieczeństwa i zazwyczaj mają opracowany odpowiedni plan, jaki daje możliwość na sprawne reagowanie.

Przykładem jest disaster recovery, czyli zbiór procedur dzięki jakim taka infrastruktura jest naprawiana, gdy zachodzi taka potrzeba oraz utrzymywana bez względu na cenę. To jeden z elementów procesu, którym jest ciągłość działania.

Wejdź na zamieszczony poniżej link kierujący do analogicznego studium – ono bez dwóch zdań także okaże się dla Ciebie niebanalne!

Wymaga to nie

Postępujący pożar

Autor: Sparkle Motion
Źródło: http://www.flickr.com

tylko nowoczesnych rozwiązań, ale z reguły zawodowego przygotowania ludzi, którzy są w sytuacjach kryzysowych czynnikiem najważniejszym. Maszyny bowiem zależą w dużej mierze od dostaw prądu, jakie w obliczu kłopotów mogą zostać przerwane. Błyskawicznie funkcjonująca infrastruktura ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa społeczeństwa, ponieważ pozwala na nawiązywanie kontaktu z odpowiednimi służbami oraz organizowanie szeroko zakrojonych akcji ratunkowych.

Każdy kraj ma przygotowany plan, jaki dotyczy katastrof naturalnych. Najczęściej jego władze skupiają się głównie na tych niebezpieczeństwach, jakie w przypadku danych terenów są rzeczywiście możliwe. Przykładowo, w Polsce niekiedy występują powodzie bądź porywiste wiatry, ale jednak nie ma dużego niebezpieczeństwa pojawienia się trzęsienia ziemi, wobec tego najlepiej skupić się na pierwszych przypadkach oraz przygotować stosowny sposób postępowania. Katastrofy środowiskowe niestety nie należą do rzadkości i chociaż dziś czasami można określić w jakim momencie wystąpią i jaka będzie ich skala, nie da się ich powstrzymać lub wyeliminować niepożądanych rezultatów.